Jeugdbescherming Brabant

Hier staan wij voor
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid in het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer kunt u vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht.
Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil maken… samen met u.

Wij werken samen met anderen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Centra voor Jeugd en Gezin en andere hulpverleners in de gemeente.

Wij zijn gecertificeerd. We voldoen aan de kwaliteitseisen om maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.

+
-
Samen veilig

Jeugdbescherming Brabant werkt volgens de uitgangspunten van Samen veilig. De jeugdzorgwerker werkt samen met het gezin en andere hulpverleners in de buurt aan de veiligheid van kinderen.

Jeugdbescherming Brabant wordt ingeschakeld als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van kinderen, of als een kind een overtreding heeft begaan en in aanraking is gekomen met Justitie. De jeugdzorgwerker werkt samen met de jongeren en het gezin aan een veiliger omgeving. De begeleiding is zo lang als nodig, zo kort als kan.

Gebiedsgericht werken
Werken volgens Samen veilig betekent ook dat we gebiedsgericht werken. Zo kunnen we beter en makkelijker de zorg op maat voor het kind en het gezin realiseren. De zorg en de begeleiding wordt zoveel mogelijk thuis en in de omgeving van uw kind aangeboden, bijvoorbeeld op school of in de wijk. Onze jeugdzorgwerker kent de weg in de regio en werkt samen met het lokale zorgteam, zorgverleners en de scholen in de buurt.

Lerende praktijk
Elke situatie is uniek. Een standaardoplossing past niet altijd. Door regelmatig op de praktijk te reflecteren, verbeteren de jeugdzorgwerkers hun aanpak voortdurend. Onze jeugdzorgwerkers werken volgens de PDR cyclus (Plan, Do, Review) om in elke situatie te blijven leren en oplossingsgericht zorg op maat te bieden aan het kind en het gezin.