Onafhankelijke klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie helpt en ondersteunt u bij uw klacht.
Postbus 339
5000 AH  Tilburg
Telefoon secretariaat 088 – 243 90 33
Fax secretariaat 073 – 612 26 83
E-mail secretariaat klachtencommissie@jbbrabant.nl.

Nuttige adressen om u te helpen bij uw klacht:

De Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon 0800 – 33 55555 (gratis)
www.nationaleombudsman.nl

Tuchtrecht

SKJ
College van Toezicht
Jan van Eijcklaan 2-4
3723 BC Bilthoven
Telefoon 030 30 36 470
E-mail klachten@skjeugd.nl
 www.SKJeugd.nl

Vertrouwenspersoon Jeugdzorg

Telefoon 088-555 1000
E-mail info@jeugdstem.nl
www.jeugdstem.nl

Zorgbelang Brabant

Telefoon 013-20 20 055
E-mail vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl