“Die kritische spiegel van buitenaf heeft onze koers aangescherpt. Dat is erg waardevol.”

Met input onze relaties, maar ook met input van onze medewerkers, onze cliëntenraad, onze Raad van Toezicht, onze ervaringsdeskundige en onze ondernemingsraad, hebben we de Jeugdbescherming Brabant ‘JB Beter Koers 2022 – 2025’ opgesteld. In deze koers herijken we de missie, visie en kernwaarden van onze organisatie en we vertellen waar we ons de komende vier jaar naartoe willen bewegen. Een interview met Rinda den Besten over het hoe en waarom.Vanwaar een nieuwe Koers 2022-2025?
“Omdat de wereld om ons heen heel turbulent en continu in beweging is. Dat zal ook wel even zo blijven. Hierdoor hadden wij behoefte om op hoofdlijnen een stip op de horizon bepalen, in afstemming met onze partners. Dit heeft enorm leuke en waardevolle gesprekken opgeleverd. Met deze koers hebben wij bepaald waar wij als Jeugdbescherming Brabant naartoe willen varen. Doen jullie met ons mee?”

Is de nieuwe Koers heel anders dan de koers die er al lag?
“Nee, de nieuwe koers is niet heel anders. Dat zou ook bijzonder zijn. Uiteindelijk ben je een jeugdbeschermingsorganisatie die gaat en staat voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen. Daar blijf je je voor inzetten. We hebben wél andere accenten gelegd. Zo spreken we ons duidelijk uit over het toekomstscenario, waar willen we naartoe? Ook hebben we medewerkers centraler gesteld. Zo thuis mogelijk blijft ook een belangrijke pijler. We zeggen meer over onze visie over hoe wij kijken naar het veilig laten opgroeien van kinderen.”

Hoe is de Koers 2022-2025 tot stand gekomen?
“Het is de eerste keer dat we een project zó uitvoerig hebben aangepakt. We hebben medewerkers, de cliëntenraad, de ondernemingsraad, onze ervaringsdeskundige en last but not least: onze externe relaties betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Dit was spannend, maar tegelijkertijd waren we ook erg nieuwsgierig naar hun kijk op ons. Dit heeft mooie gesprekken opgeleverd met ketenpartners, ouders van (oud)cliënten en medewerkers. Die kritische spiegel van buitenaf heeft onze koers aangescherpt.”

“Het is de eerste keer dat we een project zó uitvoerig hebben aangepakt. We hebben medewerkers, de cliëntenraad, de ondernemingsraad, onze ervaringsdeskundige en last but not least: onze externe relaties betrokken bij de totstandkoming van dit plan.”

Wat vind je mooi aan deze nieuwe koers?
“De inhoud. Het is heel makkelijk om dingen heel moeilijk op te schrijven. Het is heel moeilijk om heel kernachtig te zijn en in zo min mogelijk woorden tot de kern te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we goed over onze woorden hebben nagedacht en dat deze Koers wordt gedragen, zowel intern als extern. Het is kort en aantrekkelijk gepresenteerd.”

Wil je nog iets kwijt over deze koers?

Dat ik iedereen uitnodig om hier met ons de komende jaren scherp op te zijn. Wij gaan zelf ook zorgvuldig aan de slag met deze koers en deze uitzetten in acties in de tijd. Ik daag iedereen uit om ons te helpen met deze inhoud, ideeën aan te dragen en ons scherp te houden. Het is een levend document die door moet sijpelen in al onze plannen.

”Ik nodig iedereen uit om de komende jaren scherp op deze koers te zijn”

_________________________________________________________________

Onze missie
Waarom bestaan we?


Samen Veilig! Kinderen groeien optimaal op
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid in het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Kinderen, gezinnen en betrokkenen kunnen vertrouwen op onze oplettendheid, zorg en aandacht. Samen veilig, twee woorden waarmee we samen een wereld van verschil maken.


Onze visie
Wie willen we zijn?


A. De veiligheid van het kind staat op 1!
Jeugdbescherming Brabant beschermt kinderen die in hun veiligheid en ontwikkeling bedreigd worden. Zo “thuis mogelijk” is het devies, waarbij het kind veilig opgroeit samen met het gezin en het eigen netwerk. We richten ons bij jeugdreclassering ook op maatschappelijke participatie en maatschappelijke veiligheid. We werken vanuit het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

B. We zijn een aantrekkelijke werkgever
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Jeugdbescherming Brabant richt zich daarom op maximale ondersteuning van haar medewerkers. Zij voelen zich gewaardeerd, veilig en vitaal bij het uitvoeren van hun belangrijke en betekenisvolle werk. Zij zijn trots op hun vak en de organisatie en voeren hun werk met plezier uit.

C. We dragen actief bij aan de verbetering van het professioneel netwerk voor de bescherming van de veiligheid van het kind
Wij zijn een onderdeel van het veiligheidsnetwerk en werken samen met onder meer de wijk- en jeugdteams, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders. We gebruiken elkaars krachten waarbij samenwerking, evidence based werken, efficiëntie, en het delen van expertise belangrijk zijn. We willen weten wat wel en niet bijdraagt aan de bescherming van het kind. We zijn hierin proactief en innovatief. Rechtsbescherming en maximale transparantie zijn daarbij onze uitgangspunten.

D. Onze bedrijfsvoering is gezond: kostendekkend, efficiënt en effectief
We werken zo efficiënt mogelijk en nemen een actieve houding aan. Zo gaan we te werk binnen Jeugdbescherming Brabant, maar ook in de samenwerking met onze netwerkpartners.

Onze kernwaarden

Hoe gedragen we ons?

  • Ik ben respectvol
  • Ik ben betrokken
  • Ik ben proactief
  • Ik werk vanuit een positieve houding
  • Ik ben representatief
  • Ik ben reflectief
  • Ik ben gericht op samenwerking

    Dit gedrag laten wij als medewerkers van JBB altijd en overal zien: naar onze cliënten, naar elkaar en naar onze partners.