Begeleiding

Wij bieden gezinnen en kinderen vrijwillige hulp om een veilige opvoedsituatie te realiseren. De inzet is altijd: veiligheid herstellen of twijfels over de veiligheid van kinderen wegnemen. De aanmelding verloopt via het lokale team of wordt geboden na afloop van een maatregel.

+
-
Het begint met een plan

Samen met het gezin zoeken we naar manieren om de zorgen over de opvoeding weg te nemen. Dat doet de jeugdbeschermer in overleg met het netwerk en andere zorgprofessionals. Tijdens deze begeleiding blijft altijd een medewerker van het lokale team betrokken. We maken een plan: wat wil het gezin bereiken en hoe doen het dat? Of we werken verder met het plan dat er al ligt, bijvoorbeeld opgesteld door het lokale team. Het plan is geen uitgebreid verhaal; heel concreet beschrijven we wie wat wanneer doet. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Het plan is pas klaar als alle betrokkenen het een goed plan vinden.

+
-
Evaluatie

Binnen drie maanden bespreken we samen of de situatie voor het kind voldoende is verbeterd. Zo ja, dan sluit Jeugdbescherming Brabant de begeleiding af en bespreken we welke andere ondersteuning er mogelijk nog nodig is. Vaak houdt het gezin contact met de medewerker van het lokale team. Soms verlengen we de begeleiding nog eens. Dan maken we nieuwe afspraken over de inzet in de volgende periode.