Omgangsregels

Deze omgangsregels gelden niet alleen bij ons op kantoor, maar ook als een medewerker van Jeugdbescherming Brabant bij de cliënt thuis komt.

Omgang met elkaar

  • We behandelen elkaar met respect.
  • Voor intimidatie, geweld en agressie is geen plaats. Bij geweld of bedreiging doen wij altijd aangifte bij de politie.
  • Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
  • Gebruik de mobiel op een niet-storende manier.

Veiligheid

  • Volg in onveilige situaties de aanwijzingen van onze medewerkers op.
  • Jeugdbescherming Brabant is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies. Let dus zelf op uw eigendommen.

Geluidsopnamen

Wilt u een gesprek met onze medewerkers opnemen? Dat bespreken wij graag met u. Graag horen wij van u wat de reden is van uw wens om het gesprek op te nemen. Wilt u het bijvoorbeeld om het later nog eens terug te horen? Of misschien helpt het om het gesprek na te kunnen bespreken met uw advocaat of vertrouwenspersoon. Dat kan. We vinden het wel belangrijk dat u het maken van een opname in alle openheid doet en dat u dat van tevoren met ons bespreekt. Ook verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de opname. Die is namelijk niet bestemd om openbaar te maken, bijvoorbeeld op social media.

Wij nemen we de ‘’Handreiking en spelregels geluidsopnamen” van de Nationale Ombudsman ter harte. Alleen in geval van zwaarwegende redenen zijn geluidsopnamen niet toegestaan. De jeugdbeschermer zoekt in zo’n situatie samen met de cliënt naar een passende oplossing.

Beeldopnamen
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van betrokkenen beeldopnamen te maken. Dat heeft te maken met het portretrecht.

Gebruik van ons kantoor

  • Houd de wachtruimte en spreekkamers netjes.
  • Roken is verboden.
  • Blindengeleidehonden en hulphonden zijn welkom.