Omgangsregels

Deze omgangsregels gelden niet alleen bij ons op kantoor, maar ook als een medewerker van Jeugdbescherming Brabant bij de cliënt thuis komt.

Omgang met elkaar

 • We behandelen elkaar met respect.
 • Voor intimidatie, geweld en agressie is geen plaats. Bij geweld of bedreiging doen wij altijd aangifte bij de politie.
 • Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
 • Het is mogelijk om – in overleg – geluidsopnames te maken om het gesprek later nog eens terug te luisteren en bijvoorbeeld te bespreken met een vertrouwenspersoon.
  Opnamen, bedoeld voor openbaarmaking, zijn niet toegestaan.
  Voor beeldopnamen (video) gelden andere regels; neem hiervoor contact op met een medewerker van Jeugdbescherming Brabant.
 • Gebruik de mobiel op een niet-storende manier.

Veiligheid

 • Volg in onveilige situaties de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Jeugdbescherming Brabant is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies. Let dus zelf op uw eigendommen.

Gebruik van ons kantoor

 • Houd de wachtruimte en spreekkamers netjes.
 • Roken is verboden.
 • Blindengeleidehonden en hulphonden zijn welkom.