Samen veilig

Jeugdbescherming Brabant werkt volgens de uitgangspunten van Samen veilig. Een goede samenwerking met de lokale teams en de mogelijkheden van het gezin en netwerk zijn daarbij uitgangspunt. Daarbij werkt de jeugdschermer van Jeugdbescherming Brabant gebiedsgebonden. Onze professionals bieden in overleg met het gezin en de samenwerkingspartners hulp op maat. Het herstel van veiligheid is het primaire doel. De jeugdbeschermer doet dit samen met lokale hulpverleners als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het doel van de ondersteuning is om een maatregel in het gedwongen kader te voorkomen of om een maatregel te verkorten. De begeleiding duurt zo lang als nodig, zo kort als het kan.
Samen veilig gaat uit van de eigen kracht en regie van de betrokkenen.