Het eerste contact en samenwerken

Hoe komt u in contact met Jeugdbescherming Brabant: op welke manier begint onze ondersteuning?

+
-
Samenwerking vormt de basis

Een goede samenwerking met iedereen vormt de basis voor de beste toekomst van een kind. Als jeugdbeschermingsorganisatie weten wij dat als geen ander. Samenwerking tussen de direct betrokkenen is nodig, ook met de medewerker van Jeugdbescherming Brabant. In je eentje lukt het niet, al helemaal niet als medewerker van de jeugdbescherming.

Onze inzet is maar tijdelijk. Na afloop van onze betrokkenheid ga je als cliënt samen met de mensen in je omgeving verder. Daarom vinden wij het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat al goed gaat. We helpen bij het verbeteren van wat nog niet goed gaat. We hebben respect voor de eigen regie van jou als cliënt. Zo zorgen we er samen voor dat je met vertrouwen op een goede manier verder kunt.

Om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar goed genoeg kennen. Ook moet je weten hoe de ander aankijkt tegen de situatie, de problemen en de oplossingen. Wij zullen daarom steeds investeren om in het elkaar leren kennen en elkaar te blijven begrijpen. We zullen direct contact hebben met ouders, kinderen, maar ook met andere betrokkenen, zoals school of huisarts.

Ook ons plan van aanpak is gericht op samenwerken. De eerste paar keer dat we contact hebben, beginnen we met kennismaken. Dan kijken we samen naar wat de kinderechter en eventueel de Raad voor de Kinderbescherming van de situatie en de problemen vinden. En we kijken samen naar hoe we de situatie het best ten goede kan veranderen. Dan zullen we afspraken maken over wie wat moet doen om deze verandering in gang te zetten.

+
-
Het eerste contact met onze jeugdbeschermer

Onze inzet is dat een jeugdbeschermer binnen vijf werkdagen na de start van de maatregel een eerste gesprek heeft met de cliënt. Bij een maatregel van jeugdreclassering is dat met de jongere en zijn of haar ouders. Bij een ondertoezichtstelling en voogdij met de ouders en het kind, afhankelijk van de leeftijd.

Voor u en voor jou is het belangrijk om snel te weten wie de maatregel gaat uitvoeren en wat dat allemaal inhoudt. Voor ons is het belangrijk om snel zicht te krijgen op de situatie, de risico’s en de veiligheid van de kinderen en jongeren.

Door personeelsgebrek lukt het helaas niet altijd om dat eerste gesprek binnen vijf dagen te laten plaatsvinden. Ook lukt het daarom niet altijd om direct een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen.

Let op: als u mailt met uw jeugdbeschermer, het e-mailadres eindigt op: @jbbrabant.nl.

 

+
-
Via andere hulpverleners

Een hulpverlener – bijvoorbeeld van het wijkteam van de gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin – maakt zich zorgen over de veiligheid van uw kind. De hulpverlener vraagt de Raad voor de Kinderbescherming om de situatie in uw gezin te onderzoeken. Aan Jeugdbescherming Brabant wordt gevraagd de hulpverlener te ondersteunen, terwijl uw kind en uw gezin hulp krijgen om erger te voorkomen.

+
-
Via de kinderrechter

De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek omdat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. De kinderrechter besluit om uw kind onder toezicht te stellen. Een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant komt uw gezin ondersteunen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan die ondersteuning al starten vanaf het moment dat het besluit tot een Raadsonderzoek is genomen.

De kinderrechter kan ook besluiten om het gezag van de ouders te beëindigen. De voogdij over het kind kan dan bij Jeugdbescherming Brabant komen. Een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant neemt dan de belangrijke beslissingen over het kind.

+
-
Via politie of strafrechter

Het kind komt in aanraking met de politie. De strafrechter of officier van justitie legt een jeugdreclasseringsmaatregel op. De Raad voor de Kinderbescherming of de Justitiële Jeugdinrichting kan Jeugdbescherming Brabant vragen om de jeugdreclassering te laten begeleiden. Een jeugdreclasseerder voert dit uit.

+
-
Vanuit een crisissituatie

In spoedeisende- of crisissituaties kan de kinderrechter zonder onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een besluit nemen. Een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant komt het gezin ondersteunen. Het onderzoek van de Raad volgt dan na de uitspraak.

+
-
Bureaudienst bij afwezigheid van de jeugdbeschermer

Is uw vaste contactpersoon afwezig en hebt u een vraag? Of heeft u nog geen vaste contactpersoon? Dan kunt u het nummer van uw vestiging bellen en vragen naar de  bureaudienst.