Het eerste contact

Hoe komt u in contact met Jeugdbescherming Brabant: op welke manier begint onze ondersteuning?

+
-
Het eerste contact met onze jeugdzorgwerker

Binnen vijf werkdagen na de start van de maatregel vindt er een eerste gesprek plaats met de jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant. Dat gebeurt met de jongere en zijn of haar ouders bij een maatregel van jeugdreclassering. Bij een ondertoezichtstelling en voogdij met de ouders en het kind, afhankelijk van de leeftijd.
Voor u en voor jou is het belangrijk om snel te weten wie de maatregel gaat uitvoeren en wat dat allemaal inhoudt. Voor ons is het belangrijk om snel zicht te krijgen op de situatie, de risico’s en de veiligheid van de kinderen en jongeren.

Let op: als u mailt met uw jeugdzorgwerker, het e-mailadres eindigt op: @jbbrabant.nl.

 

+
-
Via andere hulpverleners

Een hulpverlener – bijvoorbeeld van het Wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin – maakt zich zorgen over de veiligheid van uw kind. De hulpverlener vraagt de Raad voor de Kinderbescherming om de situatie in uw gezin te onderzoeken. Aan Jeugdbescherming Brabant wordt gevraagd de hulpverlener te ondersteunen, terwijl uw kind en uw gezin hulp krijgen om erger te voorkomen.

+
-
Via de kinderrechter

De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek omdat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. De kinderrechter besluit om uw kind onder toezicht te stellen. Een jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant komt uw gezin ondersteunen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kan die ondersteuning al starten vanaf het moment dat het besluit tot een Raadsonderzoek is genomen.

De kinderrechter kan ook besluiten om het gezag van de ouders te beëindigen. De voogdij over het kind komt bijvoorbeeld bij Jeugdbescherming Brabant. Een jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant neemt dan de belangrijke beslissingen over het kind.

+
-
Via politie of strafrechter

Het kind komt in aanraking met de politie. De strafrechter of officier van justitie legt een jeugdreclasseringsmaatregel op. De Raad voor de Kinderbescherming of de Justitiële Jeugdinrichting kan Jeugdbescherming Brabant vragen om de jeugdreclassering te laten begeleiden. Een jeugdzorgwerker voert dit uit.

+
-
Vanuit een crisissituatie

In spoedeisende situatie of crisissituaties kan de kinderrechter zonder onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een besluit nemen. Een jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant komt het gezin ondersteunen. Het onderzoek van de Raad volgt dan na de uitspraak.

+
-
Bureaudienst bij afwezigheid van de jeugdzorgwerker

Is uw vaste contactpersoon afwezig en u hebt een vraag? Dan kunt u het nummer van uw vestiging bellen en vragen naar de  bureaudienst.