Gemeenten
Onze inzet is dat wij een betekenisvolle partner voor onze opdrachtgevers zijn: deskundig, professioneel en betrouwbaar.
Ketenpartners
Samenwerken en kennis delen vormen onze basis voor de goede zorg rondom het kind of de jongere.
Samen veilig
Jeugdbescherming Brabant werkt volgens de methode Samen veilig.
Wijkgerichte aanpak kindveiligheid
Kinderen groeien veilig in hun eigen omgeving op, door mogelijkheden in de wijk te benutten en intensief samen te werken.
Meldcode
Jeugdbescherming Brabant handelt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Extra informatie
Over wetten en rechten die de jeugdhulpverlening raken.
Folders en links
Informatie over het aanbod van Jeugdbescherming Brabant en links naar andere organisaties in het werkveld.
Huiselijk geweld of kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis!
Direct hulp nodig
Bel de crisisdienst
Mailen met Jeugdbescherming Brabant?
Let er op dat het mailadres eindigt op @jbbrabant.nl
Instroomstop
Lees hier meer over Jeugdbescherming Brabant en de instroomstop