Links en folders

Folders

Voor jongeren en ouders beschrijven wij in onze folders onze aanpak en activiteiten. Op de folderpagina vindt u ook een folder over ons aanbod, waarin u leest u hoe Jeugdbescherming Brabant aansluit bij de lokale teams.

Links

Deze website staat boordevol informatie. Maar er zijn ook tal van andere organisaties, waar u allerlei informatie kunt halen.

Jeugdzorg Nederland
Jeugdzorg Nederland is de brancheorganisatie voor Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en jeugdhulporganisaties.

Nederlands Jeugdinstituut
Dit is het expertisecentrum op het gebied van onder meer jeugdhulp, professionalisering en kindermishandeling.

Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp zamelt geld in voor extraatjes voor kinderen in de jeugdzorg: een Sinterklaascadeau of een nieuwe fiets. Jeugdbescherming Brabant ontvangt regelmatig een bedrag van Kinderhulp.

Raad voor de Kinderbescherming
Informatie over onder meer het verloop van het Raadsonderzoek, maatregelen, straffen en adoptie.

Rijksoverheid
De website van de rijksoverheid biedt meer informatie over onder andere jeugdbescherming, jeugdhulp, pleegzorg, ouderlijk gezag en voogdij.

Veilig Thuis
De instelling voor advies en het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.