Steunfonds

Wat is het Steunfonds?
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Brabant, hierna te noemen Steunfonds, zet zich in om jongeren die dat nodig hebben een extraatje te geven.
Het Steunfonds heeft na een collecte in de jaren ’70-’80 van de vorige eeuw veel geld opgehaald. Door slim investeren en beleggen beschikt het Steunfonds over een aardig vermogen. Dat geld moet, zoals de statuten zeggen, besteed worden aan ‘de jeugdzorg in Noord-Brabant’. Eerder ondersteunde het Steunfonds ook meer algemene jeugdzorg projecten; nu moet een aanvraag rechtstreeks ten goede komen aan de jongere, zoals bijvoorbeeld heel duidelijk het geval is bij de 18+ bonus en Back to your Roots.
Bekijk hier de Jaarrekening 2023 van het Steunfonds.

Aanvragen
Iedereen kan een beroep doen op een bijdrage van max. € 50.000 per aanvraag op voorwaarde dat uit de aanvraag duidelijk wordt dat dit geld aantoonbaar ten goede komt aan jongeren en dat de activiteit waarvoor de aanvraag bedoeld is dus direct de situatie van de jongere(n) verbetert.
Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen ingediend worden per e-mail naar Steunfonds@jbbrabant.nl. Lees voor het doen van een aanvraag het kader en de voorwaarden ter beoordeling van een subsidieaanvraag.

Procedure
Het bestuur van het Steunfonds beoordeelt de subsidieaanvragen aan de hand van het kader en de voorwaarden voor subsidieaanvragen.

Aanvragen en vergaderdata
Wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen en mailen naar Steunfonds@jbbrabant.nl. Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de bijeenkomsten ingediend te zijn. De vergaderingen van het steunfonds zijn in 2024 ingepland op de volgende data:

  • 5 februari 2024
  • 13 mei 2024
  • 26 augustus 2024
  • 9 december 2024

Bestuur
De leden van het bestuur van het Steunfonds zijn:
Gerard van Loon (voorzitter) 
Reinier Kole
Cees van Leuven (secretaris)
Pierre van Herk (penningmeester)
Rachel Kemperman

ANBI-status
Het Steunfonds bezit de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het RSIN is: 813385696.