Samen veilig

Samen met ouders en het netwerk van het gezin werken we aan een veilige opvoedsituatie. Jeugdbescherming Brabant wordt ingeschakeld als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van uw kinderen, of als uw kind een overtreding heeft begaan en in aanraking is gekomen met Justitie. De jeugdzorgwerker gaat met u samenwerken aan een veiliger omgeving voor uw kind. De begeleiding is zo lang als nodig, zo kort als kan.

Wij werken volgens de uitgangspunten van Samen veilig. Het eerste doel is zorgen voor veiligheid en ontwikkeling. De jeugdzorgwerker werkt bij u in de buurt en werkt nauw samen met andere hulpverleners. De mogelijkheden van het gezin en netwerk zijn daarbij uitgangspunt. Wij bieden in overleg met gezin en samenwerkingspartners hulp op maat.