Samen veilig

Jeugdbescherming Brabant komt in beeld als een kind niet veilig opgroeit: dat wil zeggen als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van kinderen of als een kind een overtreding heeft begaan en in aanraking is gekomen met justitie. Dan kan onze specifieke expertise ingezet worden om de veiligheid in het gezin te herstellen. Die expertise kan bestaan uit: advies, begeleiding, OTS, voogdij, jeugdreclassering en spoedeisende zorg.

Wij werken volgens de uitgangspunten van Samen veilig. Het eerste doel is zorgen voor veiligheid en ontwikkeling. Ouders hebben regie over de opgroei- en opvoedsituatie van hun kinderen. De mogelijkheden van het gezin en het netwerk (iedereen die voor het gezin belangrijk is en kan helpen) vormen het uitgangspunt. De jeugdbeschermer gaat samen met ouders, kind, het netwerk en met hulpverleners van het lokale team en/of andere hulpverlening zoeken naar een oplossing en hulp op maat. Wij sluiten aan bij de hulp die al door het lokale team en andere hulpverleners verleend is. Zo werken we samen aan een veiliger opvoedingssituatie voor een kind. De begeleiding is zo lang als nodig, zo kort als kan.