Ketenpartners

Jeugdbescherming Brabant is een gecertificeerde instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. In Noordoost- en Zuidoost-Brabant zit Veilig Thuis op dezelfde locatie als Jeugdbescherming Brabant. Per situatie kunnen we snel schakelen om – waar nodig – op casusniveau expertise toe te voegen.

Jeugdbescherming Brabant werkt volgens de uitgangspunten van SAVE: Samen Veilig. Daarbij werkt de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant nauw samen met lokale hulpverleners als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. De ondersteuning is erop gericht om een maatregel in het gedwongen kader te voorkomen of om een maatregel te verkorten. De begeleiding duurt zo lang als nodig, zo kort als het kan.

+
-
Zorgen over een kind

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind, kunt u dit met Jeugdbescherming Brabant bespreken. Ieder lokaal team van gemeenten heeft een Jeugdbescherming Brabant-expert op het gebied van veiligheid om mee te overleggen. U kunt uw zorgen ook bespreken met Veilig Thuis, volg dan de stappen van de Meldcode.

+
-
Crisissituatie

Huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers en politieagenten kunnen vaak goed beoordelen of er wel of geen sprake is van een crisissituatie. Maakt u als beroepskracht een acute crisissituatie mee, dan kunt u contact opnemen met spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Brabant. Kinderen, ouders of verzorgers kunnen uiteraard ook zelf bellen of mailen met Jeugdbescherming Brabant. Lees verder

+
-
Contact