Instroomstop Jeugdbescherming Brabant


Achtergrond

Vanaf 21-06-2021 zag Jeugdbescherming Brabant zich genoodzaakt om een instroomstop in te stellen. Dit betekent dat Jeugdbescherming Brabant geen nieuwe maatregelen Ondertoezichtstellingen (OTS) en voogdij uitvoert. Dat is voor u en uw kind(eren) een boodschap die we liever niet hadden willen afgeven. Dit is erg vervelend, ook voor onze medewerkers, maar wij hebben een tekort aan personeel, er komen te weinig reacties op vacatures, er gaan teveel mensen weg. Alle jeugdbeschermingsorganisaties, jeugdzorgorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland kampen in meer of mindere mate met dezelfde problemen. Uiteindelijk willen we ervoor blijven zorgen dat we de kwaliteit van onze huidige zorg en aandacht voor onze bestaande cliënten op niveau kunnen houden. Vandaar dat we in juni deze vervelende, maar noodzakelijke beslissing hebben moeten nemen. 

Nieuwe maatregelen OTS en voogdij worden niet uitgevoerd
Jeugdbescherming Brabant voert dus de komende tijd geen nieuwe ondertoezichtstellingen (OTS’en) en voogdijmaatregelen uit. Die worden nu overgenomen door de William Schrikker Stichting (WSS). Een medewerker van WSS neemt contact met u op.

Hulpverlening anders dan anders
Het kan zijn dat uw kinderbeschermingsmaatregel na 21 juni toch aan Jeugdbescherming Brabant is toegewezen. Wij kunnen helaas niet de hulp aan u verlenen, zoals we dat normaal gesproken doen. Soms is er geen vaste jeugdbeschermer beschikbaar. Een van onze medewerkers neemt dan contact met u op voor een eerste gesprek. Zij zullen in ieder geval afspraken met u maken over de veiligheid van de kinderen. We streven ernaar om u zo snel mogelijk een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen.

Uiteraard kijken wij altijd naar het veiligheidsrisico van uw kind(eren) en welke acties nodig zijn om het risico te beperken of weg te nemen. Als het veiligheidsrisico te hoog is, ondernemen wij actie om de veiligheid van het kind of de jeugdige te waarborgen.

Welke zaken pakt Jeugdbescherming Brabant nog wel op?
Ondanks een instroomstop pakken we de volgende zaken we de volgende zaken nog op:
– Broertjes en zusjes van huidige cliënten met een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdijmaatregel.
– Verlengingen, bijvoorbeeld een OTS of voogdijmaatregel die verlengd worden.
– Spoedzaken (onder meer: voorlopige voogdijmaatregelen en voorlopige ondertoezichtstellingen).
– Jeugdreclasseringszaken.

Duur instroomstop
Wij verwachten dat de instroomstop minimaal tot eind 2021 zal duren. Wij streven ernaar om deze vervelende situatie zo snel mogelijk op te lossen. Als de instroomstop wordt opgeheven, zullen wij u dit uiteraard laten weten. Ook laten wij weten wat u daarna van ons kunt verwachten.

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de cliëntenstop en wat dat betekent voor uw contact met Jeugdbescherming Brabant. Deze kunt u stellen door te bellen naar de vestiging in uw regio: ‘s-Hertogenbosch (088-2439011), Helmond (088 – 2439022), Tilburg (088-2439033) of Roosendaal (088-2439044) en te vragen naar de ‘bureaudienst’, of mailen naar de cliëntenraad clientenraad@jbbrabant.nl