Samen veilig
Samen met ouders en het netwerk van het gezin werken we aan een veilige opvoedsituatie.
Gebiedsgericht werken
Kinderen groeien bij voorkeur veilig in hun eigen omgeving op. Daarom werken wij intensief samen met lokale teams.
Het eerste contact en samenwerken
Na uitspraak van een kinderrechter of Officier van Justitie, via andere hulpverleners of in een crisissituatie.
Het team
Onze jeugdbeschermer is ‘de spin in het web’ en overlegt met iedereen die bij de ondersteuning is betrokken.
Plan van aanpak
Wat gaat goed en wat moet er verbeteren? Concreet plan met doelen, zodat ouders de zorg zelf weer kunnen overnemen.
Zorg voor jeugd
Samen met andere partners ondersteunen we het gezin. Zorg voor Jeugd is een hulpmiddel voor afstemming en samenwerking.
Omgangsregels
Hoe gaan we met elkaar om? Bij u thuis en huisregels voor op ons kantoor.
Huiselijk geweld of kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis!
Direct hulp nodig
Bel de crisisdienst
Mailen met Jeugdbescherming Brabant?
Let er op dat het mailadres eindigt op @jbbrabant.nl
Aangepaste dienstverlening
Provinciaal team en Instroom- en doorstroomteam