Onze visie: wie willen we zijn?

1. De veiligheid van het kind staat op 1!

Jeugdbescherming Brabant beschermt kinderen die in hun veiligheid en ontwikkeling bedreigd worden. Zo “thuis mogelijk” is het devies, waarbij het kind veilig opgroeit samen met het gezin en het eigen netwerk. We richten ons bij jeugdreclassering ook op maatschappelijke participatie en maatschappelijke veiligheid. We werken vanuit het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

2. We zijn een aantrekkelijke werkgever
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Jeugdbescherming Brabant richt zich daarom op maximale ondersteuning van haar medewerkers. Zij voelen zich gewaardeerd, veilig en vitaal bij het uitvoeren van hun belangrijke en betekenisvolle werk. Zij zijn trots op hun vak en de organisatie en voeren hun werk met plezier uit.

3. We dragen actief bij aan de verbetering van het professioneel netwerk voor de bescherming van de veiligheid van het kind
Wij zijn een onderdeel van het veiligheidsnetwerk en werken samen met onder meer de wijk- en jeugdteams, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders. We gebruiken elkaars krachten waarbij samenwerking, evidence based werken, efficiëntie, en het delen van expertise belangrijk zijn. We willen weten wat wel en niet bijdraagt aan de bescherming van het kind. We zijn hierin proactief en innovatief. Rechtsbescherming en maximale transparantie zijn daarbij onze uitgangspunten.

4. Onze bedrijfsvoering is gezond: kostendekkend, efficiënt en effectief
We werken zo efficiënt mogelijk en nemen een actieve houding aan. Zo gaan we te werk binnen Jeugdbescherming Brabant, maar ook in de samenwerking met onze netwerkpartners.

 Onze 4 beloftes:

  • Zo thuis mogelijk
  • Met liefde en lef
  • Zo samen veilig mogelijk
  • Een keigoeie werkgever