Kernwaarden

Bij alles wat wij doen in ons werk, gaan wij uit van onze kernwaarden:

  • Duidelijk
  • Respectvol
  • Open
  • Professioneel

We werken met iedereen samen op een duidelijke, respectvolle, open en professionele wijze (DROP). Met iedereen bedoelen we in de eerste plaats het kind en zijn ouders/verzorgers. Daarnaast klanten, ketenpartners en onze medewerkers.