Het team

Wie werken mee aan de ondersteuning van kind en gezin?

De jeugdbeschermer is verantwoordelijk voor de ondersteuning van uw kind; hij of zij is ‘de spin in het web’. Vanzelfsprekend overlegt de jeugdzorgbeschermer met u en uw gezin. Maar ook met collega’s, zoals gedragswetenschappers van Jeugdbescherming Brabant en collega jeugdbeschermers. Er is ook overleg met mensen uit uw netwerk. Dat kan zijn familie, vrienden, buren of andere mensen die voor u en het kind belangrijk zijn. Daarnaast overlegt de jeugdbeschermer met medewerkers van het lokale wijkteam, de leraar, de wijkagent, justitie of andere professionele hulpverleners. 
Het team van uw jeugdbeschermer bespreekt regelmatig de voortgang en acties. Al deze vormen van samenwerking en overleg met anderen bespreekt de jeugdbeschermer met u. Dit overleg vindt plaats binnen de kaders van het privacyreglement-gecertificeerde-instelling.