Het team

Wie werken mee aan de ondersteuning van kind en gezin?

De jeugdzorgwerker is verantwoordelijk voor de ondersteuning van uw kind; hij of zij is ‘de spin in het web’.

Vanzelfsprekend overlegt de jeugdzorgwerker met u en uw gezin. Maar ook met collega’s, zoals gedragswetenschappers van Jeugdbescherming Brabant en met mensen uit uw netwerk (familie, vrienden, buren). Daarnaast met medewerkers van het lokale wijkteam, de leraar, de wijkagent, justitie of andere professionele hulpverleners.

Het team jeugdzorgwerkers bespreekt regelmatig de voortgang en acties.

Al deze vormen van samenwerking en overleg met anderen bespreekt de jeugdzorgwerker met u. Dit overleg vindt plaats binnen de kaders van het privacyreglement-gecertificeerde-instelling.