Kwaliteit

Jeugdbescherming Brabant is een gecertificeerde organisatie. Dit betekent dat we aan de kwaliteitseisen van het Normenkader uit de Jeugdwet voldoen. Het Normenkader beschrijft aan welke eisen Jeugdbescherming Brabant moet voldoen om maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering te mogen uitvoeren. Het Keurmerkinstituut toetst dit periodiek.

Een animatiefilmpje van 2 minuten legt uit wat het Normenkader inhoudt.

Kwaliteit betekent voor ons: de goede dingen goed doen. Zo willen we de goede diensten leveren aan de cliënt en we willen dat de cliënt ervaart dat wij de goede dingen goed doen.

Kwaliteitscirkel

We zijn een lerende organisatie met lerende medewerkers: we leren van onszelf, van elkaar en van onze cliënten. Voortdurend optimaliseren we onze kwaliteit. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie met de kwaliteitscirkel: plan-do-review. Zo werken we planmatig en resultaatgericht.

Keurmerkinstituut

De basis van ons kwaliteitsbeleid is het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit normenkader omvat de professional, methodieken, organisatie en ketensamenwerking. Periodiek toetst het Keurmerkinstituut of en in hoeverre Jeugdbescherming Brabant aan het normenkader voldoet.