Kwaliteit

Jeugdbescherming Brabant is een gecertificeerde organisatie. Dit betekent dat we aan de kwaliteitseisen van het Normenkader uit de Jeugdwet voldoen. Het Keurmerkinstituut toetst dit periodiek.

Kwaliteit betekent voor ons: de goede dingen goed doen. Zo willen we de goede diensten leveren aan de cliënt; en willen we dat deze ervaart dat wij de goede dingen goed doen.

Kwaliteitscirkel

We zijn een lerende organisatie met lerende medewerkers: we leren van onszelf, van elkaar en van onze cliënten. Voortdurend optimaliseren we onze kwaliteit. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie met de kwaliteitscirkel: plan-do-review. Zo werken we planmatig en resultaatgericht.

Keurmerkinstituut

Basis van ons kwaliteitsbeleid is het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit normenkader omvat de professional, methodieken, organisatie en ketensamenwerking. Periodiek toetst het Keurmerkinstituut of en in hoeverre Jeugdbescherming Brabant aan het normenkader voldoet.