Wat onze partners doen

Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling

De gemeente regelt alle vormen van jeugdzorg. Meestal regelen gemeenten dat met een Centrum voor Jeugd en Gezin of met wijkteams. Hier kun je terecht met vragen over:

  • Opvoeden
  • Specialistische hulp: indicatie of doorverwijzing
  • Hulp in verband met een beperking (voorheen AWBZ)
  • Geestelijke gezondheidzorg voor de jeugd

Centra voor Jeugd en Gezin en wijkteams

Verwijzing door artsen

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten mogen kinderen direct doorverwijzen naar jeugdhulp die via de gemeente is georganiseerd.

Welke gemeente regelt de zorg?

De gemeente waar de ouder woont die gezag heeft, is verantwoordelijk voor het regelen van de zorg. Het woonadres telt. Als beide ouders het gezag hebben, regelt de gemeente van de ouder waar het kind woont (of het laatst heeft gewoond), de zorg.

Bij scheiding / co-ouderschap
Ouders die in co-ouderschap voor hun kind zorgen en in verschillende gemeenten wonen, moeten een hoofdverblijf kiezen. Als zij er niet uitkomen, bepaalt de rechter bij de uitspraak van de scheiding het hoofdverblijf.

Als Jeugdbescherming Brabant de voogdij heeft, dan regelt de gemeente waar het kind feitelijk woont (in een pleeggezin of instelling) de zorg.