Wijkgerichte aanpak kindveiligheid

Jeugdbescherming Brabant heeft in de regio Midden- en West-Brabant samen met de Gecertificeerde Instellingen William Schrikker Groep en Leger des Heils, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten Tilburg, Gilze Rijen en Dongen, Breda, Land van Altena, Roosendaal en Moerdijk, ervaringsdeskundigen en andere ketenpartners de wijkgerichte aanpak kindveiligheid ontwikkeld.

In deze aanpak staat veiligheid voorop, waarbij kinderen (zo veel als mogelijk) veilig in hun eigen omgeving op kunnen groeien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de wijk en wordt intensief samengewerkt door de betrokken organisaties.

Lees de Brochure Wijkgerichte aanpak kindveiligheid.

Lees de Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid.

Lees het rapport ‘Samen werken aan jeugdbescherming’.