Gebiedsgericht werken

Jeugdbescherming Brabant werkt gebiedsgericht. Dat is een van de uitgangspunten van onze werkwijze Samen veilig. Dat betekent dat wij nauw samenwerken met de lokale teams van de gemeenten.