Organisatie

Wie en wat?

Jeugdbescherming Brabant is een stichting met een Raad van Toezicht. Aan het hoofd staat de Raad van Bestuur. We zijn met ruim vierhonderd professionals die kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen en helpen. We investeren volop in onze medewerkers. Er is een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.

Onze beleidsvoornemens voor de periode 2018 – 2020 staan in het Strategisch beleidsplan.

Diensten

In heel Noord-Brabant voeren we Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit. We bieden ook 24 uur per dag direct hulp in crisissituaties. Ook in situaties dat er (nog) geen sprake is van ingrijpen door de kinderrechter, bieden we tijdelijke, vrijwillige ondersteuning.