Ik maak me zorgen

+
-
Ik ben geen cliënt bij Jeugdbescherming Brabant

Zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen
Als u zich zorgen maakt over de opvoeding of ontwikkeling van uw kinderen, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteam in uw gemeente.  

Kindermishandeling of huiselijk geweld?
Neem contact op met Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Ongewenst seksueel gedrag of seksueel misbruik?
Praat erover! Dat is niet makkelijk, maar wel heel belangrijk. Zoek iemand uit uw omgeving die u vertrouwt en hierbij kan helpen of neem contact op met Veilig Thuis. Ze luisteren naar en kijken samen met u wat er nodig is om de situatie te stoppen en te zorgen dat u hulp krijgt via de gemeente. Soms is het belangrijk om melding of aangifte te doen bij de politie.

+
-
Ik ben cliënt bij Jeugdbescherming Brabant

Zorgen of problemen? Bespreek ze met de jeugdbeschermer en zoek samen naar een oplossing.

+
-
Zorgen over een ander kind?

Vermoed u dat een kind in uw omgeving niet veilig is, maar weet u het niet zeker? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Tijdens een gesprek met een medewerker van Veilig Thuis vertelt u hoe de situatie is en krijgt u advies over wat u kunt doen. Of u doet een melding, die Veilig Thuis onderzoekt. Bel met 0800 – 2000 of kijk op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.