Naar de rechtbank

Een bezoek aan de rechtbank is altijd spannend. De kinderrechter neemt een beslissing die veel gevolgen heeft. Bijvoorbeeld als de kinderrechter besluit om jou onder toezicht te stellen of onder voogdij. Of als er een strafzitting is, omdat jij een strafbaar feit hebt gepleegd.

+
-
Gesprek kinderrechter

Ben jij twaalf jaar of ouder? Dan wil de kinderrechter tijdens de zitting ook van jou weten wat jij ervan vindt. Je ouders of verzorgers zijn er bij dat gesprek niet bij. De kinderrechter vraagt ook aan je ouders wat zij van de situatie vinden.
Soms gaat het om een spoedmaatregel. Dan vraagt de kinderrechter later wat jij en je ouders van de maatregel vinden.

In dit filmpje kun je zien hoe een gesprek met de kinderrechter kan gaan.

De kinderrechter luistert tijdens de zitting ook naar anderen. Zoals naar medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant en eventueel andere betrokkenen. Ouders mogen een advocaat meenemen die hen kan helpen bij de rechtszitting.

De kinderrechter neemt de beslissing tijdens of na een rechtszitting.

 

+
-
Waar besluit de kinderrechter over?

De kinderrechter besluit of het nodig is dat er extra ondersteuning en begeleiding komt om jou op te voeden en te zorgen dat je veilig bent. We noemen dat een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. De kinderrechter beslist ook over het verlengen of beëindigen van zo’n maatregel en over een uithuisplaatsing.
Als je een strafbaar feit hebt gepleegd, besluit de kinderrechter over het opleggen van straf en de soort straf.

 

+
-
Naar de rechtbank voor een strafzitting

Als je moet voorkomen omdat je een strafbaar feit hebt gepleegd, komt er een strafzitting. Hoe werkt dat precies?

Mogelijk pro-forma zitting
In grotere zaken kan de eerste zitting een ‘pro-formazitting’ zijn. Dat is een zitting waarin de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt. Misschien omdat het onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden of het politieonderzoek nog niet klaar is. Een pro forma zitting is om te voorkomen dat het voorarrest tegen de verdachte verloopt. Het voorarrest kan dan worden verlengd.

De zitting vindt in principe achter gesloten deuren plaats. Dat betekent dat je alleen je ouders mag meenemen.

Komst verplicht
Je bent verplicht om naar de zitting te komen. Als je niet komt, dan kan de rechter een bevel tot medebrenging gelasten om te zorgen dat je alsnog verschijnt. Dat geldt niet als je inmiddels 18 jaar geworden bent. Ook ouders (die het ouderlijk gezag uitoefenen) zijn verplicht om te verschijnen op de zitting.

Vragen van de rechter
De rechter vraagt naar jouw persoonlijke omstandigheden: hoe gaat het thuis en op school? Ook kan de rechter vragen hoe jullie erover denken als gekozen wordt voor een bepaalde behandeling of een enkelband. Jij krijgt als het laatste het woord.

Uitspraak
Hierna sluit de rechter het onderzoek af en vertelt wanneer de uitspraak is. De rechter houdt bij het bepalen van de straf of maatregel rekening met een aantal zaken:

  • de ernst van het strafbare feit
  • de omstandigheden waaronder het is begaan
  • jouw persoonlijkheid
  • of je een strafblad hebt
  • de rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering en met wat deskundigen vinden.