Ondertoezichtstelling

De kinderrechter kan bij ernstige zorgen over een gezinssituatie de verantwoordelijkheid van de ouders bij de verzorging en opvoeding beperken. Hij legt dan een beschermingsmaatregel op. Het gezin krijgt verplichte begeleiding en toezicht door Jeugdbescherming Brabant. De uitvoering ligt bij een jeugdbeschermer.

+
-
Wanneer een ondertoezichtstelling?

Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind. Na onderzoek vraagt de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter om een kind onder toezicht te stellen, waar de kinderrechter akkoord mee kan gaan.

+
-
Hoe werkt het?

Bij een ondertoezichtstelling (OTS) blijft de opvoeding van het kind de verantwoordelijkheid van de ouders. Ze houden het gezag. Maar belangrijke en grote beslissingen over de verzorging en opvoeding mag een ouder alleen in overleg met de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Brabant nemen.

De ondertoezichtstelling geldt voor maximaal een jaar en kan verlengd worden. De kinderrechter neemt de beslissing. Zijn de zorgen eerder opgelost, dan vraagt de jeugdbeschermer aan de kinderrechter om de ondertoezichtstelling eerder op te heffen. Of de jeugdbeschermer laat de maatregel aflopen zonder om een verlenging te verzoeken. De Raad voor de Kinderbescherming toetst altijd of het terecht is dat de ondertoezichtstelling stopt. Als de zorgen niet zijn opgelost, vraagt de jeugdbeschermer verlenging aan.

+
-
Wanneer wordt een kind uit huis geplaatst?

Soms zijn de problemen thuis te groot en te ernstig om snel op te lossen. De jeugdbeschermer vindt dan een uithuisplaatsing (UHP) de beste oplossing voor het kind. Dit bespreekt hij met de ouders. De kinderrechter beslist hierover tijdens een zitting waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd. Als het kind uit huis wordt geplaatst, woont het kind -tijdelijk- in een pleeggezin, gezinshuis of instelling.

+
-
Folder ondertoezichtstelling

Lees hier alle folders, waaronder de folder Ondertoezichtstelling voor ouders en Ondertoezichtstelling voor jongeren.