Hulp bij crisis

De hulp in crisissituaties is in iedere regio van Noord-Brabant anders geregeld. Van belang is:

  • Uit welke regio komt het kind waarover wordt gebeld?
  • Is er sprake van een maatregel?

Voor cliënten van Jeugdbescherming Brabant
Buiten kantooruren is Spoedeisende zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Brabant bereikbaar voor:

  • alle cliënten en als er sprake is van een maatregel
  • voor niet-cliënten/inwoners die crisiszorg nodig hebben uit de regio Noordoost-Brabant 

Geen cliënt?
Bent u geen cliënt van Jeugdbescherming Brabant, maar heeft u wel crisishulp nodig? In onderstaand overzicht staat per regio welk nummer u kunt bellen.

Kijk voor meer informatie over de crisiszorg in de regio:

Spoedeisende zorg voor alle cliënten van Jeugdbescherming Brabant buiten kantooruren en voor de regio Noordoost
Zijn er problemen die volledig uit de hand lopen? Is er sprake van crisis en is er direct hulp nodig? Aarzel niet en bel SEZ, de crisisdienst van Jeugdbescherming Brabant: 088-0666 999. Dit nummer is 365 dagen per jaar dag en nacht bereikbaar voor kinderen, jongeren en ouders. Ook professionals kunnen bellen voor advies.

Werkwijze SEZ Jeugdbescherming Brabant
Een beller met SEZ krijgt een medewerker aan de telefoon die eerst vraagt om de situatie uit te leggen. In overleg wordt bepaald of de veiligheid van het kind gevaar loopt. Als dat niet zo is, krijgt de beller advies over de beste vervolgactie. Als er wel actie nodig is, kan een medewerker van SEZ binnen twee uur ter plekke zijn om te inventariseren wat nodig is om de veiligheid van het kind te garanderen.

Vervolghulp
De medewerker van SEZ bekijkt in de situatie de mogelijkheden om de crisissituatie thuis op te lossen door hulp en ondersteuning. Zo blijft het kind in de vertrouwde omgeving. Soms kan dat niet en brengt SEZ het kind naar een andere plek waar het veilig is. Bij voorkeur in het netwerk (bij vrienden of familie). Als dat niet kan, zoeken wij een plek binnen de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld in een 24-uursaccommodatie of een pleeggezin. 
De volgende dag plannen we een gesprek met alle belanghebbende om de vervolgstappen te bespreken.