Veelgestelde vragen

Mis je een vraag? Mail je vraag naar: communicatie@jbbrabant.nl

+
-
Hoe verloopt het eerste contact met mijn jeugdbeschermer?

Wil jeweten hoe het eerste contact verloopt met Jeugdbescherming Brabant en de jeugdbeschermer?

Kijk hier.

 

+
-
Wat doet Jeugdbescherming Brabant?

We zijn een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat zijn vormen van verplichte ondersteuning die de Kinderrechter oplegt.

Daarnaast werken we samen in wijkteams, waarbij we onze kennis en ervaring inzetten en jongeren en ouders begeleiden om een verplichte maatregel van de Kinderrechter te voorkomen. Of na afloop van een maatregel door de Kinderrechter. Zo kan de duur van de maatregel korter zijn.

Ook biedt Jeugdbescherming Brabant spoedeisende zorg in crisissituaties.

+
-
Wat gebeurt er bij een ondertoezichtstelling (OTS)?

Soms zijn er zorgen over jouw ontwikkeling en veiligheid. Dan kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreken. Je ouders houden het gezag over jou, maar zij bepalen niet meer alleen hoe ze je opvoeden. Een jeugdbeschermer gaat jou en je ouders daarbij ondersteunen en begeleiden. Zo gaan we zorgen dat jouw situatie verbetert. Samen kijken wat daarvoor nodig is en wie daarbij verder kan helpen.
Een OTS duur maximaal één jaar. Aan het eind bekijkt de jeugdbeschermer samen met jou en je ouders of de situatie verbeterd is. Zijn de doelen behaald? Kunnen je ouders jou weer opvoeden zonder Jeugdbescherming Brabant, maar misschien nog wel met andere hulp. Dan kan aan de kinderrechter gevraagd worden om de OTS te beëindigen. Soms is er een verlenging nodig. De OTS stopt in ieder geval als je 18 jaar wordt.

+
-
Ik ben geen cliënt van Jeugdbescherming Brabant, maar heb wel hulp nodig.

Neem contact op met de gemeente waar je woont. Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin of een wijkteam waar je met vragen terecht kunt. Als het nodig is, verwijst het lokale team naar Jeugdbescherming Brabant.

 

+
-
Ik word thuis mishandeld. Wat moet ik doen?

Onderneem actie: praat er bijvoorbeeld over met iemand die je vertrouwt. Of bel de Kindertelefoon. Dat kan anoniem, kost niks en er is altijd iemand die graag naar je luistert. Het gratis telefoonnummer:  0800-0432. Chatten kan ook via de website van de kindertelefoon

Bij huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik: neem contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met mishandeling. 

+
-
Heeft Jeugdbescherming Brabant een ervaringsdeskundige waarmee ik kan praten?

Ja, Jeugdbescherming Brabant heeft een ervaringsdeskundige in dienst, die zelf een OTS- en voogdij-maatregel heeft gehad. Dat is Rowena Verstraeten. Lees hier meer over de ervaringsdeskundige.
Je kunt haar bereiken via: r.verstraeten@jbbrabant.nl

+
-
Ik ben minderjarig en zwanger. Wat moet ik doen?

Als je minderjarig bent, mag je het gezag over je kind niet uitoefenen. Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Dan kun je de rechter vragen jou meerderjarig te verklaren, zodat je wel het gezag kunt krijgen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan wordt er altijd een voogd benoemd.

+
-
Komt Jeugdbescherming Brabant ook in actie bij een echtscheiding?

Jeugdbescherming Brabant is er niet voor de juridische kanten van echtscheiding. Daarvoor zijn advocaten. Als jij door scheiding in de knel zit, dan kan hulp voor jou nodig zijn. Dat kan vrijwillig via het wijkteam of samen met het wijkteam van de gemeente. Of de kinderrechter kan verplichte ondersteuning van Jeugdbescherming Brabant opleggen.

+
-
Hoe kan ik mijn dossier inzien?

Op de website staat een speciaal formulier, waarmee je – als je 12 jaar of ouder bent – inzage in je dossier aanvraagt. Dat gaat om afgesloten dossiers. Vul dit formulier in en verzend het.

 

+
-
Ik wil een klacht indienen, hoe doe ik dat?

Als je vindt dat een medewerker van Jeugdbescherming Brabant je niet goed heeft behandeld, bespreek dit eerst met de betrokken medewerker en/of met de manager. Leidt dit niet tot een oplossing? Bekijk dan de klachtenprocedure

 

 

+
-
Wat betekent een voogdijmaatregel?

Soms zijn ouder niet in staat om beslissingen over jou te nemen. Of je hebt geen ouders meer. Dan moet iemand anders dat doen. De kinderrechter spreekt dan een voogdijmaatregel uit. De kinderrechter kijkt eerst of er iemand uit jouw omgeving is die jouw voogd kan zijn, bijvoorbeeld iemand uit jouw familie. Als die er niet is of als dat niet kan, dan komt de voogdij bij Jeugdbescherming Brabant. Je ouders hebben dan geen gezag meer over jou, maar zij blijven wel je ouders. Je krijgt dan een jeugdbeschermer die belangrijke beslissingen neemt over jou. Bijvoorbeeld waar je woont of naar welke school je gaat. En ook hoe je contact hebt met je ouders.
De voogdij stopt in ieder geval als je 18 jaar wordt.

+
-
Waar woon ik?

Tijdens een ondertoezichtstelling woon je meestal thuis bij je ouders. Soms zijn de problemen thuis te groot en te ernstig om snel op te lossen. De jeugdbeschermer vindt dan een uithuisplaatsing (UHP) voor jou de beste oplossing. Dit bespreekt hij met jou en met je ouders. De kinderrechter beslist hierover. Dat gebeurt tijdens een zitting waarbij ook jij en je ouders zijn uitgenodigd. Jullie mogen dan ook vertellen wat je ervan vindt. Na een uithuisplaatsing woon je -tijdelijk- in een pleeggezin, gezinshuis of instelling. Dat hangt ervan af wat de mogelijkheden zijn en wat jij nodig hebt.
Bij een voogdijmaatregel woon je niet meer bij je ouders, maar in een pleeggezin, gezinshuis of instelling.

+
-
Ik ben het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter. Wat kan ik doen?

Je kunt in hoger beroep gaan. Dat kan tot drie maanden na de uitspraak bij het gerechtshof. Gaat het om een strafzaak, dan geldt een termijn van twee weken.

+
-
Wat heeft een jeugdbeschermer over mij te zeggen?

Het is onze taak om te zorgen dat jij zo veilig en onbezorgd mogelijk opgroeit. Wij zorgen dat er hulp komt om daarvoor te zorgen. Dat doen we samen met jou en -als dat kan- samen met je ouders. Daarom is het belangrijk om samen met jou te kijken wat nodig is. Wij luisteren naar wat jij belangrijk vindt. We hebben ook gesprekken met andere belangrijke mensen om jou heen, zoals je ouders/verzorgers, andere familieleden of leraren.
Soms is het verplicht om te doen wat de jeugdbeschermer vindt. Als jij of je ouders dat niet doen, kan de jeugdbeschermer jullie een schriftelijke aanwijzing geven. Ben je het daar niet mee eens en ben je 12 jaar of ouder? Dan kun je bij de kinderrechter tegen de schriftelijke aanwijzing in beroep gaan.
Ben je het niet eens met de keuze van de jeugdbeschermer of met de manier waarop jullie samenwerken? Praat erover! Kom je er in een gesprek niet uit? Dan kun je een klacht indienen.