Klachten

De medewerkers van Jeugdbescherming Brabant doen hun uiterste best. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp of medewerker van Jeugdbescherming Brabant. Wij willen dat graag samen met jou oplossen. In de klachtenregeling staat hoe dat kan. Die regeling biedt jou de mogelijkheid om te laten weten waar je niet tevreden over bent. Voor (medewerkers van) Jeugdbescherming Brabant is het een kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

In de Praatplaat Onvrede kun je zien welke stappen je kunt zetten als je ontevreden bent over een organisatie in de jeugdbescherming.

De klachtenprocedure kent drie fases:
1. Gesprek met de medewerker om het signaal van onvrede op te lossen
2. Bemiddeling door een klachtenfunctionaris
3. Oordeel door de klachtencommissie.

+
-
Gesprek met de medewerker om het signaal van onvrede op te lossen

Je kunt ontevreden zijn over verschillende zaken, zoals:

 • de manier waarop wij je helpen
 • hoe de medewerker met jou omgaat
 • hoe wij beslissingen nemen

Probeer het eerst samen op te lossen. Praat er eerst samen over met de jeugdbeschermer. In dat contact is jouw onvrede – waarschijnlijk – ook ontstaan. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen. Dat kan onder andere via Zorgbelang.

                            Geef elkaar de kans om het eerst uit te praten

Kom je niet met de medewerker tot een oplossing? Dan kun je als cliënt contact opnemen met de manager van jouw contactpersoon. In dat gesprek kunnen jullie kijken wat je verder nog kunt doen. Heeft het bijvoorbeeld zin om er samen met de manager en de medewerker over te praten? Of heeft bemiddeling door de klachtenfunctionaris (fase 2) meer zin?

+
-
Laat je helpen door een vertrouwenspersoon

Je staat er bij een klacht niet alleen voor. Je kunt een vertrouwenspersoon inschakelen. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon weet meer van de manier van werken van onder meer Jeugdbescherming Brabant. Het zijn ervaren professionals; zij oordelen niet. Ze ondersteunen je en proberen samen met jou de problemen op te lossen. Zo worden klachten en procedures ook voorkomen.

Je kunt een vertrouwenspersoon inschakelen via Zorgbelang Brabant. Heb je nog geen vertrouwenspersoon? Bel dan Jeugdstem (088 – 555 10 00) of mail naar info@jeugdstem.nl. Je kunt ook het contactformulier invullen op de website van Jeugdstem. Heb je al contact met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant? Bel op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur naar de betreffende medewerker via zijn of haar mobiele telefoonnummer (te vinden op de website van Zorgbelang). Of naar het algemene nummer: 013 – 594 21 70. Of mail naar vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl

+
-
Bemiddeling en/of advies door de klachtenfunctionaris

Als u verdere stappen wilt zetten, moet je vanaf nu – als je dat nog niet gedaan had – gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris adviseert en ondersteunt je bij de verdere procedure, zoals:

 • bespreken wat je met je klacht wilt bereiken
 • vertellen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van een klachtenprocedure
 • adviseren bij het opstellen en indienen van je klacht
 • begeleiden bij de verdere klachtenprocedure.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt tussen jou en Jeugdbescherming Brabant. Het doel van de bemiddeling is om te zorgen dat er een oplossing komt die voor beide partijen voldoet. Je kunt de klachtenfunctionaris inschakelen via jouw vertrouwenspersoon of het secretariaat van de klachtencommissie.

+
-
Een oordeel over jouw klacht

Ben je nog steeds niet tevreden na een gesprek met de jeugdbeschermer en bemiddeling door de klachtenfunctionaris? En wil je dat iemand verder kijkt naar jouw klacht? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat kan via dit klachtenformulier.
Wil je liever een brief schrijven? Dat kan ook. Daarin moet staan:

 • waarom je een klacht indient
 • waarover de klacht gaat
 • over wie je klaagt
 • wat er precies is gebeurd
 • wanneer dit gebeurd is

Stuur de brief naar Klachtencommissie Jeugdbescherming Brabant, Postbus 339, 5000 AH Tilburg of mail hem naar  klachtencommissie@jbbrabant.nl. 

Je kunt de brief zelf schrijven of samen met je vertrouwenspersoon of via de klachtenfunctionaris. Is er nog niet bemiddeld door de klachtenfunctionaris? Dan gaat de klachtencommissie eerst na of dat nog mogelijk is. De klachtencommissie doet een uitspraak of je klacht gegrond of ongegrond is.

+
-
Klachtenregeling