Samen veilig

Wij willen dat kinderen zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Als dit wordt bedreigd, grijpt Jeugdbescherming Brabant in. We zetten onze expertise op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering in (vrijwillig of binnen een maatregel), beschermen en ondersteunen. Samen met het gezin en het sociale netwerk. We werken aan een veilige thuissituatie, zodat ruimte ontstaat voor een positieve ontwikkeling op basis van eigen kracht.

Jeugdbescherming Brabant werkt volgens de uitgangspunten van Samen veilig:

  • veiligheid en ontwikkeling zijn de primaire doelen
  • eigen kracht en regie van gezinnen
  • gebiedsgerichte organisatie van de hulp
  • een melding volstaat
  • lerende praktijk