Ondertoezichtstelling
Verplichte begeleiding bij ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een kind.
Voogdijmaatregel
Als ouders hun kind niet kunnen verzorgen, kan de kinderrechter aan Jeugdbescherming Brabant verantwoordelijkheid geven voor verzorging en opvoeding.
Jeugdreclassering
Door intensieve begeleiding en controle van Jeugdbescherming Brabant houden we de jongere op het rechte pad.
Wat onze partners doen
Hulp bij opvoeden en opgroeien en jeugdhulp thuis: Gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin en wijkteams.
Zorg bij crisis
Direct hulp voor elk kind in een onveilige en bedreigende situatie. We zijn er, dag en nacht.
Huiselijk geweld of kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis!
Direct hulp nodig
Bel de crisisdienst
Mailen met Jeugdbescherming Brabant?
Let er op dat het mailadres eindigt op @jbbrabant.nl
Aangepaste dienstverlening
Provinciaal team en Instroom- en doorstroomteam