Veelgestelde vragen

Mis je een vraag? Mail je vraag naar: communicatie@jbbrabant.nl

+
-
Hoe verloopt het eerste contact met onze jeugdzorgwerker?

Wilt u weten hoe het eerste contact verloopt met Jeugdbescherming Brabant en de jeugdzorgwerker?

Kijk hier.

 

+
-
Wat doet Jeugdbescherming Brabant?

We zijn een gecertificeerde instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dat zijn vormen van verplichte ondersteuning die de Kinderrechter oplegt.

Daarnaast werken we samen in wijkteams, waarbij we onze kennis en ervaring inzetten en jongeren en ouders vrijwillig begeleiden om ingrijpen van de Kinderrechter te voorkomen. Of na afloop van een maatregel door de Kinderrechter. Zo kan de duur van de maatregel korter zijn.

Ook biedt Jeugdbescherming Brabant spoedeisende zorg in crisissituaties.

+
-
Ik ben geen cliënt van Jeugdbescherming Brabant, maar heb wel hulp nodig.

Neem contact op met de gemeente waar uw kinderen wonen. Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin of een wijkteam waar u met vragen terecht kunt. Als het nodig is, verwijst het lokale team naar Jeugdbescherming Brabant.

Kijk hier voor de contactgegevens van uw gemeente.

+
-
Ik word thuis mishandeld. Wat moet ik doen?

Onderneem actie: praat er bijvoorbeeld over met iemand die je vertrouwt. Of bel de Kindertelefoon. Dat kan anoniem, kost niks en er is altijd iemand die graag naar je luistert. Het gratis telefoonnummer:  0800-0432. Chatten kan ook via de website van de kindertelefoon

Bij huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik: neem contact op met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met mishandeling. 

+
-
Wat kan ik doen als ik in mijn omgeving kindermishandeling vermoed?

Praat er eerst over. Misschien is het allemaal wat te veel voor het betrokken gezin en kunt u wat ondersteuning bieden.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis: 0800 – 2000 (gratis nummer). Bespreek hier uw vermoeden. Als de medewerker de situatie van het kind zorgelijk vindt, onderzoekt Veilig Thuis de situatie en organiseert zo nodig hulp. In verband met de privacy hoort u niet terug wat er in dat gezin aan de hand is.

+
-
Ik ben minderjarig en zwanger. Wat moet ik doen?

Als je minderjarig bent, mag je het gezag over je kind niet uitoefenen. Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Dan kun je de rechter vragen jou meerderjarig te verklaren, zodat je wel het gezag kunt krijgen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan wordt er altijd een voogd benoemd.

+
-
Komt Jeugdbescherming Brabant ook in actie bij een echtscheiding?

Jeugdbescherming Brabant is er niet voor de juridische kanten van echtscheiding. Daarvoor zijn advocaten. Als door scheiding de opvoeding of ontwikkeling van kinderen ernstig gevaar loopt, dan kan hulp voor de kinderen nodig zijn. Dat kan vrijwillig via of samen met het wijkteam van de gemeente. Of de kinderrechter kan verplichte ondersteuning van Jeugdbescherming Brabant opleggen.

+
-
Hoe kan ik mijn dossier inzien?

Op de website staat een speciaal formulier, waarmee je – als je 12 jaar of ouder bent – inzage in je dossier aanvraagt. Download het formulier en stuur het op naar de vestiging van Jeugdbescherming Brabant waar je cliënt bent.

+
-
Ik wil een klacht indienen, hoe doe ik dat?

Als u vindt dat een medewerker van Jeugdbescherming Brabant u niet goed heeft behandeld, bespreek dit eerst met de betrokken medewerker en/of met de teammanager. Leidt dit niet tot een oplossing? Bekijk dan de klachtenprocedure

 

 

+
-
Wat zijn mijn rechten en plichten als ouder bij een ondertoezichtstelling?

Bij een kind dat onder toezicht van jeugdbescherming staat, houden de ouders het gezag over het kind. Maar u bepaalt niet langer alleen hoe u uw kind opvoedt. De jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant heeft daar nu ook iets over te zeggen.

Zolang het in het belang is van het kind, gaat de jeugdzorgwerker uit van uw wensen en mogelijkheden. Maar als u en de jeugdzorgwerker het niet eens zijn over de opvoeding, heeft de jeugdzorgwerker het laatste woord.

De jeugdzorgwerker kan u dan een schriftelijke aanwijzing geven. Die moet u dan opvolgen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te veranderen of te laten vervallen. De jeugdzorgwerker kan de kinderrechter vragen om toch akkoord te gaan met de schriftelijke aanwijzing.

+
-
Wat zijn mijn rechten en plichten als ouder bij een voogdij?

Bij een voogdijmaatregel hebben ouders niet langer gezag over het kind. Dat ligt dan bij Jeugdbescherming Brabant. U krijgt informatie hoe het met uw kind gaat. U heeft contact met uw kind als dat in het belang is van uw kind.

+
-
Mijn kind staat onder toezicht, maar ik vind dat niet langer nodig. Wat kan ik doen?

Bespreek dit met de jeugdzorgwerker. De kinderrechter neemt uiteindelijk het besluit om de ondertoezichtstelling te beëindigen.

+
-
Ik ben het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter. Wat kan ik doen?

U kunt in hoger beroep gaan. Dat kan tot drie maanden na de uitspraak bij het gerechtshof. Gaat het om een strafzaak, dan geldt een termijn van twee weken.

+
-
Wat heeft een jeugdzorgwerker over mij te zeggen?

In het algemeen geldt: onze jeugdzorgwerker ondersteunt u en uw kind om ervoor te zorgen dat het beter gaat. Samen maken jullie een plan om de de situatie te verbeteren. En wie daarin iets kan betekenen. Uw mening is daarbij ook heel belangrijk. En uiteraard is het ook belangrijk dat u meewerkt aan de uitvoering van dat plan. Verder hangt het ook af van het soort maatregel.