Organogram en bevoegdheden

Het organogram van Jeugdbescherming Brabant.

In het mandaatregister van Jeugdbescherming Brabant is vastgelegd hoe de bevoegdheden in onze organisatie liggen.