Samenwerking

We werken nauw samen met gemeenten en lokale teams. Verder overleggen we regelmatig met bestuurders, ketenpartners en zorginstellingen. Onder meer om de dienstverlening binnen de jeugdzorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.