Veilig opgroeien

Jeugdbescherming Brabant beschermt het kind als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is; ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien.

Wat doet de jeugdzorgwerker?

Bij een ondertoezichtstelling zijn de ouders en de jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Samen bepalen ze wat er nodig is om de situatie voor het kind te verbeteren. De jeugdzorgwerker kijkt daarbij vooral naar de sterke kanten en de mogelijkheden van het gezin. Bij voogdij ligt het gezag bij Jeugdbescherming Brabant en zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De uitvoering ligt bij een jeugdzorgwerker. Pleegouders of een instelling zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding. De biologische ouders blijven zoveel mogelijk betrokken als dat in het belang van het kind is.

Plan van aanpak

In een plan van aanpak beschrijven we de situatie, wat er moet gebeuren om de veiligheid van een kind te herstellen, wat het gezin kan en wil bereiken, wie daarbij kan helpen en wat we daar over afspreken. Duidelijk en concreet, zodat iedereen zich aan deze afspraken houdt.