Zorg voor jeugd: samenwerken in jeugdhulpverlening

Met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd signaleren we problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar en coördineren we de zorg.

 

+
-
Wat is het?

Een groot aantal instellingen werkt samen om kinderen en jongeren hulp te verlenen. Elk vanuit zijn eigen invalshoek en met zijn eigen verantwoordelijkheid. Samenwerking vraagt om goede coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming. Een hulpmiddel daarbij is het – provinciale – signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Jeugdbescherming Brabant is een van de partners. Andere zijn bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, GGD, thuiszorg en gemeenten.

+
-
Hoe werkt het?

In Zorg voor Jeugd staan de gegevens van alle kinderen en jongeren in Noord-Brabant van 0 tot 23 jaar. Als een van deze kinderen in contact komt met een hulpinstantie, registreert de medewerker van die instelling dat in Zorg voor Jeugd. Als een kind met meer dan één instantie contact heeft, krijgen de betrokken instanties dat door via Zorg voor Jeugd.

Zij nemen dan contact met elkaar op om de hulpverlening op elkaar en op de cliënt af te stemmen. Op die manier worden risico’s voor kinderen en jongeren eerder onderkend. Als Jeugdbescherming Brabant betrokken is bij de hulp, ligt de coördinatie voor de hulp altijd bij Jeugdbescherming Brabant. De jeugdbeschermer informeert tijdens de begeleiding de cliënt en het gezin hierover.

Zorg voor Jeugd kent een koppeling met het landelijke systeem Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Alle gemeenten in Nederland zijn hier verplicht bij aangesloten. Door deze koppeling van Zorg voor Jeugd aan de VIR beschikken alle betrokken hulpverleners over de juiste informatie.

+
-
Niet eens met informatie-uitwisseling?

Wilt u dat Jeugdbescherming Brabant stopt met het uitwisselen van gegevens via Zorg voor Jeugd ? Geef dit aan in een brief aan de directeur van uw vestiging van Jeugdbescherming Brabant. Na ontvangst van deze brief stopt de gegevensuitwisseling door Jeugdbescherming Brabant binnen vijf werkdagen.

Voorbeeldbrief ‘Stop gegevensuitwisseling’