Zorg bij crisis
Direct hulp voor elk kind in een onveilige en bedreigende situatie. We zijn er, dag en nacht.
Jeugdbescherming
Veilig opgroeien door bescherming en begeleiding van Jeugdbescherming Brabant. Als vrijwillige hulp niet meer werkt.
Ondertoezichtstelling
Verplichte begeleiding bij ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een kind.
Voogdijmaatregel
Als ouders hun kind niet kunnen verzorgen, kan de kinderrechter aan Jeugdbescherming Brabant de verantwoordelijkheid geven voor de verzorging en opvoeding.
Begeleiding
Voorkom ingrijpen door de kinderrechter, kies voor tijdelijke vrijwillige ondersteuning. Dat is beter voor het kind.
Jeugdreclassering
Door intensieve begeleiding en controle van Jeugdbescherming Brabant houden we de jongere op het rechte pad.
Wat onze partners doen
Hulp bij opvoeden en opgroeien en jeugdhulp thuis: Gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin en wijkteams.
Huiselijk geweld of kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis!
Direct hulp nodig
Bel de crisisdienst